Våre standtyper

Du leier en stand i butikken der du kan stille ut varene du vil selge, vi tar oss av salget og utbetaler fortjenesten til deg. Når du har stilt ut varene i butikken, overlater du resten til oss.