Betingelser ved standleie

Innledning


Leie av stand

Du leier en stand via www.kirppis.no, over telefon eller direkte i butikken. Du leier på dagsbasis, minimum en uke (6 dager).

Betaling

Du betaler for leieperioden når du kommer til butikken for å stille ut varene dine. 

Priser og provisjon

Oppdaterte priser finner du på nettsiden vår, disse er inkludert mva. Vi trekker provisjon av ditt salg slik det fremkommer av prisliste, før utbetaling av din fortjeneste. 

Avbestilling

Dersom du likevel ikke kan benytte deg av din leieperiode, må du gi oss beskjed senest 6 dager før leieperioden starter.

Retur og reklamasjon

Det er ikke angrerett på varer som kjøpes i butikk. Varer som er kjøpt og tatt med ut fra butikken kan ikke byttes. Alle varer selges som de er og i den tilstand kjøperen besiktiger dem. Hvis det likevel kommer krav fra en kjøper av en vare, f.eks at varen er en kopivare, varen er defekt, eller varen har skjulte feil/mangler, kan varen bli tatt i retur og salget bli tilbakeført og motregnet standleiers salg.

Virksomheter

Det er ikke tillatt å drive butikk via stand hos Kirppis. Det vil si at du ikke kan selge egenproduserte varer eller varer kjøpt inn for videresalg. Vi ønsker ikke varepartier fra Wish, Ebay etc. hos Kirppis.

Det er ikke tillatt å legge visittkort eller annen markedsføring på standene.

Eiendomsrett

Du som selger står selv ansvarlig for å ha full eiendomsrett og rett til å selge varene på standen. Kirppis overtar ingen eiendomsrett til varene i forbindelse med formidling av salg. Eiendomsretten tilfaller kjøper når Kirppis på vegne av standleier selger varen i butikken.

Oppstart

Når standen er betalt, kan varene stilles ut siste time før stenging dagen før leieperioden starter eller fra morgenen første dag av din leieperiode.

Dersom du ikke har stilt ut dine varer i løpet av første dag av leieperioden, kan Kirppis uten forvarsel leie ut standen til noen andre.

Du kan stille ut varer på din stand slik du måtte ønske og pynte standen noe, såfremt personalet vurderer dette som rimelig. Du skal selv fjerne eventuell pynt ved tømming av stand.

Standen må ikke flyttes på, og du skal ikke fastmontere noe på standen (f.eks. med spiker, tegnestifter, teip).

Som standleier kan du fritt bruke butikkens kleshengere.

Det må ikke stilles gjenstander med hjul på øverste hylle. Personalet har rett til å fjerne varer som har risiko for å falle ned eller er for tunge, fra øverste hylle. Skarpe gjenstander som kniver må ikke ligge fremme på standen, men skal låses inne i glasskap.

Varene skal plasseres på din stand. Du skal ikke legge varer på gulvet ved din stand, på andre stands, på utstillingsbord eller andre steder i butikken.

Personalet kan velge å plassere dine varer på temabord og stativ andre steder i butikken.

Varene skal være utstilt slik at de ikke er til sjenanse for nabostandene. Det er f.eks. ikke tillatt å henge klær på sidestolpene, da det blokkerer innsyn og adgang til nabostandens varer.

Prismerking

Alle varer registreres på forhånd via www.kirppis.no i din nettleser eller i en app som du laster ned på din telefon. Du skal registrere varene med en utførlig varebeskrivelse med varemerke og pris. F.eks.: Nøstebarn Body, str. 68, 150 kr. Dette gjelder også billige varer. Varebeskrivelsen er viktig for personalet for å unngå bedrageri ved bytte av prislapper.

Print av prislapper skjer ved henvendelse til personalet i butikken når du kommer med varene du skal selge.

Prislappen skal være unik for varen og du er selv ansvarlig for at dine varer er riktig merket med Kirppis sine prislapper.

Endring av pris

Ønsker du å endre en pris på en vare, skal du sette ny prislapp på varen, da overstrekede priser er ugyldige av sikkerhetsmessige årsaker. Ta da kontakt med butikken.

Varer uten pris

Hvis en vare mister sin prislapp eller dukker opp i butikken etter at leieperioden er slutt, blir den plassert på "Lost & Found". Det kan være lurt å se innom «Lost & Found» når du er innom butikken, også etter at leieperioden er opphørt da varer kan dukke opp i butikken når andre standleiere pakker ned sin stand.

Hvis du finner noe som tilhører deg på «Lost & Found» skal du ikke ta varen med ut av butikken før du har henvendt deg til personalet for verifisering av eierskap.

Varer uten prislapp oppbevares i butikken i 14 dager, hvoretter de tilfaller Kirppis som fritt kan donere, kaste eller selge dem.

Orden og påfyll av din stand

En ryddig stand øker salget. Du er selv ansvarlig for å holde orden på din stand eller du kan benytte deg av vår ryddetjeneste, se prisliste på nettsiden. Du er velkommen til å fylle på med nye varer i hele din leieperiode. Du må da opprette et nytt produktark og be om nye prislapper printet i butikken.

Ikke ha for mye på din stand samtidig, det skal være plass til å se varene godt. Klær på hengere skal ikke henges så tett at man ikke kan se på klærne. Bruk gjerne esker og kurver til småting så blir det lettere tilgjengelig for kunder.

Salg

Du har mulighet for å ha salg på din stand, hvor du kan velge mellom 25%, 50% og 70% rabatt. Henvend deg til personalet, eller ring til butikken dersom du vil ha salg på standen.

Husk at rabatten gjelder alle varer du har prismerket, så vær oppmerksom på eventuelle varer i glasskapet eller store gjenstander i egen avdeling, og gi oss beskjed hvis disse skal være unntatt salget.

Følgende varer skal ikke selges hos Kirppis:

• Det er ikke tillatt å selge piratkopier, f.eks. t-skjorte, klokker eller brente DVD-er.

• Varer som tobakk, alkohol, matvarer, våpen, fyrverkeri, hvitevarer, pornografisk materiale eller annet som personalet måtte vurdere upassende eller støtende.

Overtredelse vil medføre fjerning av disse varene uten forvarsel.

Personalet har dessuten rett til å avvise eller fjerne varer som vurderes skadelige for butikkens standard, f.eks. skitne, illeluktende eller uhygieniske varer.

Varesikring

Hos Kirppis gjør vi alt vi kan for å sikre dine varer best mulig. Vi har alarmer til gratis utlån for varer over 100kr som du kan bruke på dine varer. Personalet vårt er ekstra årvåkent.

Vi har også rutiner for å sjekke at selgere kun tar med egne varer hjem når de pakker ned sin stand.

Følgende forholdsregler anbefales:

• Klesalarmer monteres i en søm eller lomme. Ikke sett alarmen i prislappen, i vaskelappen eller en stropp.

• Sett et stykke klar teip over din prislapp slik at det sitter der det skal.

• Fest eventuelle kabler eller løse deler som hører til varen med teip eller strips.

• Dyrere, små gjenstander som smykker og klokker skal ikke ligge på standen men låses inn i glasskap. Ved leie av stand har du mulighet til å få en til to varer i glasskap, såfremt det er plass.

Vi anmelder butikktyveri og bedrageri (ombytting av prislapper).

Kirppis kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tapte eller ødelagte varer. Kirppis er ikke erstatningspliktig ved brann- eller vannskade. I forbindelse med brann, vannskade eller innbruddstyveri kan du undersøke om din innboforsikring eventuelt kan dekke ditt tap.

Forlengelse av leieperiode

Utvidelse av en reservasjon regnes som en ny leieperiode. Pris bestemmes ut fra lengden på den nye leieperioden.

Standleien for den nye perioden trekkes fra det samlede salget ditt. Dersom det ikke er nok til å dekke leien, må leien betales i butikken og være oppgjort senest 2 uker etter at den utvidede leieperioden startet.

Tømming av stand

Standen skal være tømt senest en time innen stengetid på leieperiodens siste dag. Husk å ta med ID og du er selv ansvarlig for å tømme standen.

Husk å se etter dine varer i glassmonter, på temabord/-stativ, "Lost & Found" og i avdelingen for store gjenstander.

Det er viktig at alle prislapper og tyverisikringer blir sittende på varene når standen tømmes, da varer uten prislapper ikke må taes ut av butikken. Personalet kontrollerer dine varer ved skranken, og alarmer vil bli fjernet.

Skal en annen tømme standen for deg, sørg for å ringe butikken og gi beskjed om dette.

Dersom standen ikke er tømt i tide, pakker vi den ned. Da tilkommer det et gebyr. Dersom du ikke har mulighet til å pakke ned selv kan du benytte deg av vår pakketjeneste, se prisliste.

Et eventuelt gebyr for manglende nedpakking trekkes fra ditt samlede salg eller betales i butikken. Hvis vi pakker ned dine varer oppbevarer vi dem i en uke, deretter tilfaller de Kirppis.

Utbetaling

Kirppis utbetaler fortjenesten din direkte til det kontonummeret som er registrert på deg. Før utbetaling trekkes provisjonen og utestående standleie eller annen gjeld. Avregning for hver utbetaling er tilgjengelig i kundeprofilen din, eller du kan be om en kopi ved å henvende deg til butikken.

Vi overfører utestående fortjenester to ganger i måneden:

• Salg fra 1. - 15. utbetales den 30. samme måned.

• Salg fra 16. - 31. utbetales den 15. påfølgende måned.

Hvis utbetalingsdatoen ikke er en virkedag, overføres pengene neste virkedag. Utbetalingen av fortjenesten din skal skje senest 30 dager etter leieperiodens opphør.

Personvern

Kirppis forstår og respekterer viktigheten av privatliv på internett. Vi vil ikke selge ditt navn, adresse, e-postadresse, kredittkortinformasjon eller personlige data til tredjepart uten din tillatelse. For øvrig vises det til våre personvernbestemmelser som du finner på www.kirppis.no.

Øvrige betingelser

«You break it, you buy it»: Hvis en besøkende er uheldig og ødelegger en standleiers vare, så oppfordrer vi den besøkende til å kjøpe varen, så standleier ikke lider noe tap.

Kirppis forbeholder seg rett til å bortvise kunder. Kirppis forbeholder seg rett til å endre åpningstider, stengte dager og utforming av butikkene. Vi forbeholder oss rett til å foreta endringer og utarbeide tillegg til disse vilkår.