Sikkerhet og personvern

Personvernerklæring

Opprettet: 13.09.20. Sist oppdatert 17.11.23

Vi i Kirppis er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en trygg måte. Nedenfor kan du lese om hvordan vi håndterer personopplysninger, samt få informasjon om dine rettigheter som registrert hos oss. Vi håper du finner det du leter etter her. Du kan selvsagt også kontakte oss, dersom du har spørsmål om vår behandling av dine opplysninger.

Behandlingsansvarlig:

Navn: Kirppis Norge AS

Orgnr: 924519525

E-post: post@kirppis.no

Nettside: www.kirppis.no

Adresse: Torget 1, 6440 Elnesvågen

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Kirppis samler inn og behandler personopplysninger for å kunne tilby de tjenester og produkter som etterspørres av våre kunder. Vi ønsker også å tilby bedre og mer relevant innhold til den enkelte kunde, samt skape gode og langvarige relasjoner til våre eksisterende kunder.

Hvor får vi opplysninger om deg fra?

Vi får personopplysninger om deg når du oppgir disse til oss, når du leier en stand hos oss eller melder deg på vårt nyhetsbrev, fra telefonsamtaler, fra samtaler i butikk, i vervekampanjer, fra vår nettside og fra våre nyhetsbrevsystemer. Vi anbefaler deg å holde opplysninger om deg selv oppdatert slik du finner dem på din kundeprofil via vår nettside, eller kontakte oss, så hjelper vi deg.

Når behandler vi personopplysninger?

Nedenfor finner du en liste over når vi behandler personopplysninger. Under hvert formål kan du se hvor vi får personopplysningene fra, hvilke kategorier av personopplysninger Kirppis behandler, hvorfor vi har lov til å behandle dine personopplysninger og hvem Kirppis samarbeider med om å behandle personopplysningene. Merk at all behandling er basert på ditt samtykke, med unntak av innsamling av data ved standleie, hvor enkelte opplysninger må gis for å kunne tilby deg tjenesten. I dette tilfellet er behandlingsgrunnlaget avtaleinngåelse.

Nyhetsbrev:

Hvor: Påmeldingsskjema på nett eller hvis du på annen måte melder deg på.

Hva lagres: E-postadresse og navn

Bruksområde for personopplysninger: For å sende ut nyhetsbrev.

Lagringstid: På ubestemt tid. Til du melder deg av nyhetsbrevet eller ber om sletting.

Behandlingsgrunnlag: Samtykke.

Databehandler: MailMojo

Opprettelse av kundeprofil:

Hvor: Når du oppretter en kundeprofil via nett, telefon eller i butikken.

Hva lagres: Fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer, gatenavn, postnummer, sted, bankkonto, kontohavers navn, brukernavn, passord, navn og pris på produkter som du registrerer, samtykke du eventuelt har gitt til markedsføring på e-post eller SMS.

Bruksområde for personopplysninger: For å kunne opprette og administrere standleie og salg av dine varer. Til regnskapsformål. Utlevering av opplysninger til politiet når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. Bakgrunnen for dette er å lette politiets oppgave med å oppspore stjålne gjenstander.

Lagringstid: Personopplysninger til regnskapsformål oppbevares i minst 5 år iht bokføringsloven. Det vil si at opplysningene kan tidligst slettes 5 år etter at du sist har mottatt en ytelse fra Kirppis (standleie, varesalg). Dersom du ikke har leid stand eller solgt dine varer hos oss, kan du likevel be oss om å slette opplysningene dine tidligere.

Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for avtaleinngåelse. Rettslige forpliktelser ihht. Brukthandelloven og brukthandelbevilling utstedt av politidistriktet butikken er lokalisert. 

Databehandler: Leverandør av kasse- og bookingsystem. Franchisebutikken kundeprofil opprettes hos.

Leie av stand og salg fra stand

Hvor: Når du reserverer en stand via nett, over telefon eller i butikk. Salg av varer skjer i butikkasse hos Kirppis.

Hva lagres: Dine reservasjoner, betaling for reservasjoner, produkter du selger, produkter du har solgt, utbetalinger til deg.

Bruksområde for personopplysninger: For å kunne levere deg tjenesten med standleie og selge produktene for deg. Kontaktopplysningene kan også benyttes for å kontakte deg i forbindelse med avtalen. Regnskapsformål. Utlevering av opplysninger til politiet når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. Bakgrunnen for dette er å lette politiets oppgave med å oppspore stjålne gjenstander.

Lagringstid: Personopplysninger til regnskapsformål oppbevares i minst 5 år iht bokføringsloven. Det vil si at opplysningene kan tidligst slettes 5 år etter at du sist har mottatt en ytelse fra Kirppis (standleie, varesalg).

Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for avtaleinngåelse. Rettslige forpliktelser ihht. Brukthandelloven og brukthandelbevilling utstedt av politidistriktet butikken er lokalisert.

Databehandler: Leverandør av kasse- og bookingsystem. Franchisebutikken kundeprofil opprettes hos.

Kontaktskjema/kundehenvendelser:

Hvor: Kontaktskjema på nettside eller e-epost

Hva lagres: Fornavn, etternavn, telefonnummer, e-post + henvendelse.

Bruksområde for personopplysninger: Informasjonen benyttes for å kunne svare deg på din henvendelse eller til det formål henvendelsen gjelder. Dersom du tidligere har sendt inn en henvendelse registrert på samme navn, telefonnummer eller e-postadresse vil vi kunne se henvendelseshistorikken din. Dette gjør vi for å kunne svare bedre på dine spørsmål, særlig dersom de er relatert til tidligere henvendelser.

Lagringstid: Informasjonen tilknyttet dine henvendelser lagres så lenge det er nødvendig for å kunne besvare dine henvendelser eller så lenge det er relevant i forhold til formålet.  Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder.

Behandlingsgrunnlag: Samtykke.

Ved handel i butikk

Hvor: Når du betaler i butikk med bankkort, kredittkort eller med mobil.

Hva lagres: Opplysninger i forbindelse med transaksjonen blir samlet inn av våre leverandører av betalingstjenester.

Bruksområde for personopplysninger: For at du skal kunne få gjennomført betalingen.

Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for avtaleinngåelse

Databehandlere: Våre leverandører av betalingstjenester

Cookies:

Nettsiden vår, www.kirppis.no, bruker cookies, eller såkalte informasjonskapsler, for å gi deg en bedre brukeropplevelse i alle kanaler.

Behandlingsgrunnlag: Bruk av cookies er basert på samtykke gjennom cookies-innstillinger i din nettleser, ditt samtykke når du besøker våre sider, samt din fortsatte bruk av våre sider.

Google Analytics

Kirppis bruker Google Analytics på nettsiden vår til å undersøke hvordan siden besøkes og hvordan bruker navigerer på nettsiden.

Behandlingsgrunnlag: Bruk av cookies er basert på samtykke gjennom cookies-innstillinger i din nettleser, ditt samtykke når du besøker våre sider, samt din fortsatte bruk av våre sider.

Rekruttering av nyansatte

Ved rekruttering til ny stilling vil Kirppis få tilgang på dine personopplysninger gjennom søknad, CV og annen dokumentasjon. I tillegg kan det gjennomføres jobbintervjuer og referanseintervjuer. Kirppis er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke. Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet. Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder.

Hva er vårt behandlingsgrunnlag?

Kirppis behandler enkelte typer personopplysninger. Hvilke typer data vi behandler finner du i oversikten ovenfor. Vårt behandlingsgrunnlag er i de fleste tilfeller samtykke. Dette betyr at vi samler inn og behandler personopplysninger basert på samtykke fra den registrerte. Ved opprettelse av kundeprofil, leie av stand og ved betaling i butikken, er derimot behandlingsgrunnlaget ikke samtykke, men nødvendighet for avtaleinngåelse i tillegg til lovpålagte krav om bokføring og rettslige forpliktelser ihht. Brukthandelloven og brukthandelbevillling. 

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Kirppis benytter ingen tredjepartsleverandører utenfor EU og EØS.

Dine rettigheter

Tilgang til egne personopplysninger:

Dersom du er registrert i våre systemer har du rett til å få tilgang til dataene vi har om deg, skulle du ønske det. Dette innebærer at du kan få dataen tilsendt, eller du kan bli informert om hvor du kan finne disse dataene. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig dersom tilgang er ønskelig.

Retting av egne personopplysninger:

Dersom du er registrert i våre systemer, og oppfatter at vi har registrert feilaktige opplysninger om deg, har du rett til å få disse dataene rettet, eller du kan få tilgang til å rette disse selv. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig dersom retting er ønskelig.

Sletting av egne personopplysninger:

Dersom du er registrert i våre systemer, men ønsker at vi sletter opplysningene vi har om deg, har du rett til dette. Ønsker du å slette dine data ber vi deg ta kontakt via e-postadresse post@kirppis.no. Vi tar forbehold om at det i enkelte tilfeller kan foreligge grunner som gjør at dataen ikke umiddelbart kan slettes, dersom du har inngått en kontrakt med oss, og disse dataene er nødvendige for opprettholdelse av denne kontrakten. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig dersom sletting er ønskelig.

Begrense behandling av egne personopplysninger:

Dersom du er registrert i våre systemer, og ønsker å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette. Du kan be om at enkelte behandlingsformer opphører, eller du kan be om at vi avslutter all behandling. Vi tar forbehold om at det i enkelte tilfeller kan foreligge lovmessige grunner som gjør at slik begrensning av behandling ikke kan utføres. Sletting av data kan da gjerne være et alternativ, dersom generell begrensning ikke er mulig etter gjeldende regelverk. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før vi kan utføre endringene. Kontakt behandlingsansvarlig dersom begrensning av behandling er ønskelig.

Dataportabilitet:

Dersom du er registrert i våre systemer, og innsamlingen og behandlingen av disse personopplysningene utføres automatisk og er basert på samtykke, har du rett til å overføre disse opplysningene til andre leverandører. Du kan etterspørre dette fra oss, og du har da rett til å motta disse opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Du kan også ha rett til å få disse dataene overført direkte fra oss til en annen leverandør, dersom dette er teknisk mulig. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før vi kan utføre dette. Kontakt behandlingsansvarlig dersom flytting eller overføring av dine personopplysninger er ønskelig.

Trekke samtykke til behandling av egne personopplysninger:

Med unntak av informasjon du gir fra deg og som samles inn i forbindelse standleie, er all behandling av personopplysninger hos oss begrunnet i et samtykke. Du har rett til å trekke ditt samtykke når som helst, og behandlingen av disse personopplysningene til det aktuelle formålet skal da opphøre. Dersom opplysningene kun benyttes til det formålet du trekker ditt samtykke fra, skal opplysningene også slettes. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før vi kan utføre dette. Kontakt behandlingsansvarlig dersom du ønsker å trekke ditt samtykke til en eller flere behandlinger av personopplysninger.

Klage på behandling av egne personopplysninger:

Dersom du ønsker å klage på måten opplysningene dine behandles på, eller annet relatert til dine personopplysninger, har du rett til det. Vi håper du ønsker å sende en e-post eller på annen måte kontakte behandlingsansvarlig (kontaktopplysningene til behandlingsansvarlig finner du øverst på denne siden). Behandlingsansvarlig har ansvaret for å ivareta dine rettigheter, og hjelper deg med det du måtte lure på.

Du har også rett til å kontakte Datatilsynet dersom du er uenig i avgjørelser eller behandlingsmåter hos Kirppis.