Videoovervåkning i butikk

GDPR dokumentasjon vedrørende bruk av kameraovervåking i butikker tilknyttet loppesupermarkedkjeden Kirppis.


Ansvar

Ansvaret for kameraovervåkningen og lagret informasjon ligger hos hver enkelt butikk.

Formål

Kameraovervåkingen skal forebygge, hindre og dokumentere ulike typer kriminelle handlinger, slik som tyveri og bedrageri.

Kameraovervåkningen skal bidra til at kundene opplever det trygt å plassere og etterlate sine salgsvarer i butikkens lokaler.

Lagring

Opptakene lagres lokalt i butikken i inntil 30 dager. Opptakene slettes og overskrives automatisk.

Tilgang til opptakene

Daglig leder i butikken og personer som denne utpeker med helt særskilt og relevant behov, har tilgang til lagret informasjon og materialet, dersom en hendelse skulle oppstå.

Opptak kan kreves innhentet av politiet i forbindelse med etterforskning av kriminelle hendelser.

Ansatte som er på arbeid har tilgang til opptak i sanntid for å kunne betjene kunder ved kassen og samtidig kunne følge med på publikumsområder i andre deler av butikken.

Den registrertes rettigheter

Den registrerte har rett på å vite om informasjon angående den registrerte finnes lagret. Den registrerte har rett til å bli slettet fra den lagrede informasjonen.

For å gjøre dette må det overleveres tilstrekkelige opplysninger angående tid og sted der den registrerte tror at registreringen skal ha funnet sted.

For utfyllende informasjon eller eventuelle spørsmål kan dette rettes til daglig leder eller post@kirppis.no att: GDPR.