Vervekampanje

Verv en venn og begge får 30% rabatt på standleie!


Hvordan få rabatt?
1. Opprett kundeprofil på www.kirppis.no
2. Få en venn til å opprette kundeprofil på www.kirppis.no
3. Din venn må også sende inn verveskjema med en melding med ditt fulle navn, se nederst på siden
4. For hver ekstra person du verver får du ytterligere 2% rabatt!


Vilkår:
Rabatten gjelder for leie av stand i tidsrommet 31.10.20 til og med 30.11.20. Det er begrenset med stands så det gjelder å booke tidlig!

Både du og de(n) du verver må opprette kundeprofil for å få rabatt. Da får begge 30% rabatt på standleie.

Vervekampanjen avsluttes 30.10.20.

Rabatten trekkes fra ved betaling for leieperiode når du kommer til butikken ved leieperiodens start.

Du kan ikke verve personer i egen husstand.

Kirppis kan ikke holdes ansvarlig for verveskjema som er sendt inn uten navn på den som vervet.

Kirppis sjekker alle vervede personer og forbeholder seg retten til å avvise profiler eller innsendte skjema ved mistanke om juks. Forsøk på juks vil føre til tap av rabatt.

Verveskjema for deg som har blitt vervet

1. Opprett kundeprofil på MIN KIRPPIS

2. Send inn verveskjema med fullt navn på den som vervet deg