Dame-/herrestand

Leieperiode

Leiepris

1 uke (6 dager)

250 kr/uke

4 uker (Populær)

220 kr/uke

8 uker

199 kr/uke

6 mnd (26 uker)

190 kr/uke

Prisene gjelder for reservasjoner hvor leieperioden er like lang eller lenger enn den perioden som er oppgitt. Utvidelse av en reservasjon regnes som en ny leieperiode. F.eks. hvis en leieperiode er på 4 uker og utvides med 1 uke, vil den ekstra uken koste det som er oppgitt som pris for 1 uke.

19% provisjon på salg.

Du får overført 81% av salget til din bankkonto.